Pane, kto sa Ti vyrovná?

Mojej priateľke ochorel jej 15-ročný syn. Diagnóza bola strašná, v lekárskej terminológii povedané – hnisavý zápal mozgových blán. V hlave už bolo 8 abscesov, ktoré sa rýchlo zväčšovali. Chlapec upadol do kómy, v ktorej bol celý mesiac. Keď moja priateľka hovorila do telefónu diagnózu jednému lekárovi, dostala odpoveď, že je to nezvratný proces. Zachrániť dieťa môže jedine Boh.
Matka vedela, že má veľmi málo času. Zanechala chlapca v  nemocnici a šla do všetkých kostolov v meste s prosbou o modlitbu. V jednom z kostolov už bola zorganizovaná modlitbová skupina, ktorá si vzala za svoje modliť sa za jej syna.
Ona samu seba úplne pokorila, neprosila od Pána, aby jej syn prežil, prosila iba o jedno, aby Boh bol s jej dieťaťom, prosila za jeho dušu. Povedala mi, že sa zmieri so smrťou syna, len aby jej synček bol s Pánom. Vyjdúc z kostola zbadala kňaza a poprosila ho, aby prišiel a vyspovedal jej syna, ktorý ležal v nemocnici. Ale nevedela, ako sa to prakticky uskutoční, pretože chlapec bol v kóme. Kňaz rád súhlasil. Keď zašiel do izby, kde chlapec ležal, ten sa hneď v tú chvíľu prebral k vedomiu, vyspovedal sa, prijal sväté prijímanie – živého Pána Ježiša, a znovu upadol do kómy! Podvečer stúpla chlapcovi teplota na 42 stupňov. Profesori prezerajúc chlapca len bezmocne pokývali hlavami a naznačili, že v noci príde koniec.
Je dôležité povedať, že matka zatelefonovala všetkým príbuzným, rodičom manžela aj svojím rodičom a prosila ich: „Kajajte sa, kajajte sa, prosím z hriechov, spomeňte si na previnenia z celého svojho života a choďte prosím vás ku svätej spovedi!“ To isté povedala aj svojmu manželovi. Ona sama robila pokánie zo všetkých hriechov, na ktoré si spomenula. Kúpila si ruženec a knižku s modlitbami ruženca. Začala sa modliť zaradom všetky modlitby, necítila hlad, únavu a nevnímala nič, čo sa dialo naokolo. V noci počas modlitby zrazu mocne vnímala Božiu prítomnosť, že Pán Ježiš prišiel, že je tu pri jej synovi! Držiac chlapcovu ruku zrazu pocítila, že je mokrá a neskôr z chlapca akoby vytekala voda. Osemkrát ho prezliekala. Nad ránom chlapec otvoril oči, sadol si na lôžko a povedal: „Mama, som veľmi hladný, prosím ťa, daj mi niečo zjesť.“ Ráno, keď jeden z profesorov prišiel do chlapcovej izby a uvidel chlapca, ako je kuraciu polievku, stŕpol od úžasu. Povedal, že za celú jeho lekársku prax takýto zázrak ešte nevidel. On aj všetci v nemocnici vraveli, že tento zázrak učinil Boh, že Pán ho uzdravil. Chlapec je teraz zdravý a má veľkú túžbu stať sa kňazom.

Áno, máme Boha, ktorý je živý a robí zázraky i dnes! Pane, kto je Boh, ako Ty, kto sa Ti vyrovná? /Ž 77,14-15/
Oľga

Zdroj: Modlitbový zápas č.128 – august 2008

Článok na stiahnutie :

Pane_kto_sa_Ti_vyrovna