Nie všetci budú spasení

Prečítajte si toto povinné čítanie – výroky svätých na tému : Koľko ľudí bude spasených.  Nie je to príjemné čítanie, ale pravdivé : “poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí” /Jn8, 32/. Rozjímajte teda nad slovami sv. Alfonza Máriu de Liguori, sv. Augustína, sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Máriu Vianney, sv. Jána z Kríža, sv. Jána Zlatoústeho, sv. Hieronyma, sv. Terézie z Avily, bl. Jacinty z Fatimy a mnohých ďalších.

Na stiahnutie tu:  Nie_vsetci_budu_spaseni

 

Uložiť