Čo znamená slovo milosť?

Milosť je dar. Odmena je za niečo. Milosť, to je niečo, na čo nemám právo, je to z lásky. A Boh mi dáva večný život z lásky. Je niečo iného, keď sa s niekým dohodnem, že urobím nejakú prácu a on mi za to zaplatí – to je spravodlivé. Iná situácia ale je, čo sa týka našej spásy. Zhrešili sme a podľa spravodlivosti by sme mali ísť do pekla. A čo teraz? Sami seba vykúpiť nemôžeme. A to je ten problém. Preto sa Boh stal človekom, vzal na seba ľudskú prirodzenosť, zomrel za mňa na kríži a tak zaplatil za môj hriech. To všetko urobil pre mňa. Ja len vierou prijímam, čo mi dáva. On mi dáva z milosti, teda zadarmo, večný život, večné šťastie, ktoré nikdy neskončí.

Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. /Rim 5, 15/