Všetky príspevky admin

Nutný zákon pšeničného zrna

Každé Božie dielo musí mať v zárodku poslušnosť viery až na smrť, tak ako tomu bolo aj u Abraháma. Je to ten nutný zákon pšeničného zrna. Diabol síce útočí depresiami, tlakmi, chmúrami, napätím, nedefinovateľným odporom, ale netreba to brať vážne a netreba v tom zostávať. Lebo to je bohatstvo márnosti. Je potrebné sa s vierou modliť a ako Boh bude celú vec riešiť, vie On sám. Od nás On chce absolútnu vieru v Jeho všemohúcnosť a úplnú odovzdanosť! A čo s tým On urobí, to uvidíme neskôr, alebo až na večnosti. Smrť pšeničného zrna vždy prináša mnohonásobný úžitok.