Ako sa modliť

Prečo sa modliť “Modlitbový zápas”?

Táto modlitbová iniciatíva veriacich vznikla už v roku 1997 a od vtedy nebola prerušená. Žijeme v časoch, kedy sa modlí stále menej a menej ľudí. No napriek tomu je tu malé “stádočko”, ktoré dňom i nocou upomína Pána /Iz 62,6-7/. Modlitby prebiehajú každý deň a každú hodinu počas celého roka.

Modlíme sa za obrátenie, duchovné prebudenie a záchranu Slovenska. Podstatou je konať pokánie za seba i za národ a s naliehavosťou volať  k Bohu za záchranu slovenského národa. Boh sľubuje, že ak národ bude konať pokánie v úprimnej modlitbe, a tak sa bude nepretržite modliť, slovenský národ bude zachránený pred autogenocídou – homosexualizmom, gender ideológiou, sexuálnou výchovou a juvenilnou justíciou, ktorá odoberá deti z dobrých rodín bez udania vážneho dôvodu.

Ako sa modliť  “Modlitbový zápas”?   Modlitbový zápas tvorí :

1. Svätá hodinka od 20:00 do 21:00 hod.  je pre všetkých modlitebníkov spoločná, modlí sa ju každý tam, kde je. Ideálne je, keď sa kresťanské rodiny  modlia svätú hodinku spoločne. Je možné sa modliť svätý ruženec, spievať kresťanské piesne, čítať z Písma alebo použiť modlitbové modely pre svätenie nedele. O 21:00 hod. dávajú niektorí biskupi a kňazi požehnanie, predovšetkým modliacim sa. Je dobré upozorniť, aby ľudia chorí a spútaní otrockými okovami zlého (alkoholom, hracími automatmi, sexuálnou nečistotou, okultnými putami) s veľkou  vierou prosili Pána Ježiša za oslobodenie a s vierou prijímali v túto hodinu požehnanie. Počas svätej hodiny , aj počas modlitbovej stráže, je dôležité mať  konkrétny úmysel, za čo sa modliť. Počas modlitby si uvedomovať Božiu prítomnosť a pravdu, že “Bohu nič nie je nemožné” (Lk 1, 37) a so živou vierou sa na Neho obrátiť. Vzorom pre túto modlitbu nech sú nám Abrahám, Jakub, Mojžiš, Eliáš, Nehemiáš, Judit a Panna Mária.

2. Modlitbová stráž. Jednu modlitbovú skupinu tvorí 23 ľudí. Každý člen má jednu konkrétnu hodinu modlitbovú stráž (20:00 – 21:00 hod. je spoločná modlitbová hodinka). Takto sa modlí celý deň nepretržite. Za skupinu je jeden zodpovedný. Je dobré, aby všetci mali zoznam svojej modlitbovej skupiny. Táto skupina sa modlí nepretržite týždeň (7 dní) svoje modlitbové stráže. Potom má 3 týždne prestávku. Medzitým sa modlia iné tri skupiny vždy po týždni. Aktivista každej skupiny, nielen stráže zorganizuje, ale aj bdie nad tým, aby sa v tomto rytme modlili celý rok. Stráže sa striedajú vždy v nedeľu o 21:00 hod.

Režim modlitbových skupín :

1. týždeň : Bratislava a okolie,

2. týždeň : Považská Bystrica a okolie,

3. týždeň : Žilina a okolie,

4. týždeň : Nitra, Galanta, Lučenec a iné.

Odporúča sa : Pred 7-dňovou strážou, najlepšie v nedeľu, sa skupina stretne (ak je to technicky možné) a podávajú sa návrhy, za čo je potrebné sa modliť. Je dobré, aby sa na modlitbách bojovalo za aktuálne problémy v najbližšom okolí (napr. za problémy v rodine, za zamestnanie, za obrátenie nejakého človeka, za uzdravenie, za oslobodenie od alkoholu, za obrátenie kňaza, …). Ak je viac návrhov, môže sa lósom určiť úmysel. Po skončení 7-dňovej modlitbovej stráže sa skupina (v nedeľu) podelí so svojimi skúsenosťami z modlitbového zápasu.

Ak sa aj ty chceš zapojiť do “Modlitbového zápasu”, neváhaj a kontaktuj nás mailom :  info@modlitbovyzapas.sk