Modlitbový zápas č. 201

Opäť, aj v mesiaci september, vám prinášame mesačník “Modlitbový zápas” plný duchovného vyučovania a svedectiev o tom, že Ježiš Kristus je živý Boh.

Modlitbový zápas na mesiac september 2014 si v elektronickej podobe stiahnite tu : MZ_september_2014