Modlitbový zápas č. 200

Už dvestý krát a dvestý mesiac vychádza “Modlitbový zápas”, aby nás znova povzbudil do modlitieb za našu spásu, za spásu nesmrteľných duší, za Božie zákony. Nedajme sa odradiť duchom tohto sveta, duchom antikrista, ktorý v dnešných dňoch tak silno pôsobí. Nezohnime pred ním kolená, ale zohnime ich pred živým Bohom Ježišom Kristom a volajme: “Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Boha, zľutuj sa nad nami hriešnimi!”

Modlitbový zápas na mesiac august 2014 : MZ_august_2014