Modlitbový zápas č. 199

Vážení modliaci sa čitatelia “Modlitbového zápasu”,

dovoľte, aby sme Vám s potešením oznámili, že “Modlitbový zápas” bude okrem tlačenej podoby vychádzať aj v elektronickej podobe. Zároveň by sme radi na tejto stránke zverejňovali aj rôzne svedectvá, povzbudenia a vaše podnety.  Veríme, že táto iniciatíva povzbudí tých , čo sa nemodlia, aby sa modlitbový zápas modlili a tých čo sa modlia, aby boli ešte horlivejší.  V tom nám Boh pomáhaj!

Daniel

Modlitbový zápas na mesiac júl 2014 : MZ_jul_2014